Esmaullahul Husna Tefsiri

Selefi ilim dersleri

Esmaullahul Husna Tefsiri

1. ders : Şeyh Abdurrahman ibn Nasir es-sa’di’nin رحمه الله yazdığı « Esmaullahul husna tefsiri » risalesi hangi kitabında bulunur.

________________________________________

2. ders : Birinci önsöz; Şeyh Abdurrahman ibn Nasir es-sa’di’nin رحمه الله hayatı.

________________________________________

3. ders : İkinci önsöz; Şeyh Abdurrahman ibn Nasir es-sa’di’nin رحمه الله Allah azze ve celle’nin isim ve sıfatlarında yazdığı kitaplar.

________________________________________

4. ders : Üçüncu önsöz.  Şeyh Abdurrahman ibn Nasir es-sa’di’nin رحمه الله esmaullahul husna’yı açıklarken tuttuğu metod.

[ses kaydı yakında]

________________________________________

5. ders : Yakında

[…]

________________________________________